Privacy beleid

1.     Cryo Store B.V. houdt zich aan alle wet- en regelgeving die van belang is in het kader van privacybescherming, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

2. Cryo Store B.V. verwerkt persoonsgegevens, in de Wbp omschreven als “gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Persoonsgegevens verwijst naar de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking heeft, of het nu gaat om een privépersoon of als organisatie die is aangesloten bij een organisatie.

Voorbeelden van persoonsgegevens die Cryo Store B.V. verwerkt zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede het wachtwoord waarmee u inlogt op de Cryo Store Webshop.

3. Cryo Store B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken uw gegevens alleen voor diensten die u heeft aangevraagd.

Wij stellen uw persoonlijke gegevens, niet zonder uw toestemming, ter beschikking aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de diensten die u ons toevertrouwt. Door ons een e-mail te sturen kunt u uw gegevens verwijderen.

4. Cryo Store B.V. gebruikt cookies en andere technologieën om uw online gemak te vergroten en bij te houden hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wanneer u onze website bezoekt of sommige van onze producten gebruikt, slaan servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit via uw browser doen. Meer gedetailleerde informatie over het beheren van cookies met specifieke webbrowsers is te vinden in webbrowsers.